icon
icon
icon
icon

Konferencje i sympozja

2010


• "Pierwsze encykliki społeczne jako odpowiedź na zmieniającą się sytuację społeczną". Prelekcja podczas sympozjum: "Katolicka myśl społeczna i ekonomiczna. Znaczenie dla Polski i Polaków". Sympozjum oganizowane przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej - Płońsk – 24 stycznia 2010 r.

• "Ks. prof. Michał M. Grzybowski – historyk Kościoła na Mazowszu". Referat podczas sesji z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof.dr. hab. M. M. Grzybowskiego. Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock,  30.09.2010 r.

• "Choroba onkologiczna – duchowe wyzwanie i ludzka solidarność". Prelekcja w Dniu pracowników służby zdrowia. Duszpasterstwo służby zdrowia. Kościół św. Ducha w Płocku, 18. 10. 2010 r.

• "Nowa Wielka Nowenna w Polsce? Program obrony i promocji rodziny". Sympozjum naukowe: Rola dziadków w tworzeniu cywilizacji miłości. Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Płock, 20. 09. 2010 r.


2011

• Konferencja naukowa dla uczczenia jubileuszu 70. urodzin ks. prof. M. Graczyka SDB: Theosis horyzontem życia chrześcijańskiego. UKSW Warszawa, 9. 05. 2011 r.

• "Czy konsumpcyjne nastawienie do życia można uznać za absurd?". Prelekcja do młodzieży III Liceum im. M. Dąbrowskiej w Płocku, 19. 10. 2011.

• "Dziennikarz i sumienie". Prelekcja podczas spotkania dziennikarzy z Biskupem Płockim, Płock 20. 10. 2011 r.

• "Jak ratować wiarę naszą?" Referat dla członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej, Płock, 17.11. 2011 r.

• "Spowiedź jako promocja sumienia w rodzinie". Referat na sympozjum naukowym: 30. rocznica Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio”.UKSW. Wydział Nauk o Rodzinie. Łomianki, 22.11. 2011 r.

• "Spowiedź sakramentalna jako obrona i promocja sumienia". Referat: Międzynarodowe   sympozjum: "Spowiednik wobec problemów współczesności. Opole, 23.11. 2011 r.

                                                           

                                                            2012

 

 •   "Odbudowa Małej Synagogi – Płockiego Yad Vashem". Prelekcja w czasie obchodów   XV Dnia Judaizmu w Płocku,. Sala Biskupów Wyższego Seminarium Duchownego, 17. 01. 2012 r.         
 •  "Współczesny kryzys ekonomiczny a humanizm chrześcijański Benedykta XVI". Prelekcja podczas  sympozjum naukowego: "Kryzys ekonomiczny: przyczyny - skutki - drogi wyjścia ". Sympozjum zorganizowane przez  Akcję  Katolicką  Diecezji Płockiej i Europejską Wyższą  Szkołę Informatyczno-Ekonomiczną. Płońsk - 19. 02. 2012.
 • Strażnicy pamięci zbiorowej. Dzień skupienia dla księzy emerytów w Płocku. 18.02. 2012.
 • Kościół  domem wdów i wdowców. Rekolekcje dla  wdow i wdowców Płocka. Bazylika Katedralna w Płocku - 16 - 17 marca 2012 r. 
 • Wdowy  konsekrowane wobec wyzwań Roku Wiary. Aspekty  teologiczno-pastoralne.  Woźniaków  k. Kutna.  4.10.2012.
 • "Ciemne noce duszy wierzących i niewierzących".  Szanse dialogu. Wykład inauguracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym w  Płocku. 11. 10. 2012. 
 •  Czy przyzwoitośc wymaga dziś heroizmu?   Referat w III Liceum    Ogólnokształcącym   w  Płocku. 17.10.2012.
 • Tożsamość człowieka. Współczesne dylematy.  Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Płocku.  17.10. 2012.
 •  
 •                                                  2013

 

 •  . "Obrona i promocja rodziny   jako najważniejse zadanie  duszpasterskie  Kościoła w Polsce". Referat  na   spotkaniu formacyjnym  członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Płock, 9 marca  2013      
 •    "Kodeks etyki pracownika naukowego. Marzenie czy rzeczywistość".  Dyskusja panelowa  w  Towarzystwie      Naukowym Płockim, w  Sekcji  Dialogu między Nauką, Wiarą i Kulturą. Udział  wzieli:  prof.  dr  hab. Z.  Kruszewski, prof. dr  hab. Janusz  Zieliński,  dr E. Wiśniewska, Płock, 23 maja 2013 r.
 •   "Rola lidera w  organizacji  pozarządowej". Wystapienie na zebraniu  zespołu tematycznego Organizacji        oraz  ruchów katolickich i wyznaniowych, Płock,  26 września  2013 r.  
 •     "Papież prostych gestów i serdecznych emocji.  Kościóla Franciszka". Prelekcja  zorganizowana przez           Skcję   Dialogu między Nauką  Wiarą i Kulturą  Towarzystawa Naukowego w  Płocku podczas  dni Kultury     Chrześcijańskiej, Płock,  14dziernika  2013 r.
 •    "Nauki o rodzinie w kontekście  aktualnych  wyzwań społeczno-politycznych, kulturowych, religijnych i            edukacyjnych. Perpektywa  antropologiczna". Referat  na  X międzynarodowej konferencji  naukowej:            "Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie", Kraków  23 - 24 października  2013 r. 

                                                                  2014

         1. "Klauzula  sumienia  w nauczaniu moralnym Kościoła".  Wystąpienie podczas  prezentacji  dokumentu                        Zespołu Ekspertów  KEP na  temat klauzuli  sumienia, Warszawa, 20 lutego  2014 r.

         2. "Osoba  jako podmiot  wolności". Referat   na  sesji  naukowej  zorganizowanej przez Uniwersytet                               Trzeciego  Wieku i  Państwową   Wyższą  Szkołę  zawodową  w  Płocku. Ratusz  Urzędu Miasta Płocka,                       17. X. 2014 r

          3. "Tożsamość  osób konsekrowanych  a  wyzwania  naszych czasow". Konferencja  dla  osób                                            konsekrowancyh  diecezji płockiej. Płock, 19. X. 2014 r.

          4. "Między wolnością  a  zniewoleniem. Polskie  twarze  wolności". Dyskusja  panelowa  w Towarzystwie                           Naukowym Płockim, Płock  23. X. 2014 r.

           5. "Rozeznanie  sumienia". Prelekcja   podczas  I Ogólnopolskiego Forum Chrześcijańskiego, Ekonomia                        sumienia , Płock  25. X. 2014 r.