icon
icon
icon
icon

Kontakt

ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski

e-mail:irene@plock.opoka.org.pl

 

 

        Wyższe Seminarium Duchowne

      ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2

09 - 400 Płock

 

 


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Studiów nad Rodziną

Kierownik Katedry Antropologii i Bioetyki

 skr. pocztowa 144, ul. Baczyńskiego 9

05 - 092 Łomianki