icon
icon
icon
icon

Rodzina, gender i nowy feminizm

 

Publikacja niniejsza powstała z zauroczenia dwoma wybitnymi obrońcami małżeństwa i rodziny – Janem Pawłem II, wraz z jego teologią ciała, teologią kobiety i małżeństwa, oraz Prymasem Tysiąclecia, wraz z jego Wielką Nowenną. Autor jako teolog moralista, pracujący przez dziesięć ostatnich lat na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, odkrył najpierw teologię ciała Jana Pawła II, poświęcając jej swoją pracę habilitacyjną. Potem z uwagą śledził dokumenty Jana Pawła II poświęcone małżeństwu i rodzinie, ale także miejscu i roli kobiety w Kościele, nowemu feminizmowi. Owocem tego były artykuły, referaty, wystąpienia sympozjalne.

W konsekwencji powstała ta oto książka, w której omawia się kulturowe przyczyny współczesnego kryzysu rodziny, podaje podstawy katolickiej obrony rodziny i kreśli zarys programu Nowej Wielkiej Nowenny jako działań duszpasterskich Kościoła w Polsce. W kolejnych rozdziałach przedstawia się odniesienie Kościoła do feminizmu, prezentuje chrześcijańską godność kobiety i mężczyzny, by na końcu zaproponować sakramenty Eucharystii i kapłaństwa jako remedium na  kryzys rodziny.