icon
icon
icon
icon

O chciwości na początek Wielkiego Postu

      Podczas wspominanego już sympozjum w Płońsku, na temat światowego kryzysu ekonomicznego, wystąpiło dwóch ekonomistów, jeden filozof, jedna pani socjolog i etyk chrześcijański. Filozof mówił o chciwości, plasując ją między potrzebami i pragnieniami człowieka. Ani słowa nie wspomniał o osobie jako podmiocie działania moralnego czy tym bardziej o chciwości jako jednej z wad głównych, z którą trzeba przecież coś zrobić.

   Pierwszy ekonomista doszedł do pojęcia „moralnego hazardu”, określając nim nieodpowiedzialne gry finansowe. Drugi ekonomista dotknął moralności w punkcie zaufania, bez którego rynki finansowe nie mogą funkcjonować. Zaufanie natomiast, jak powiedział Pan Ekonomista – jest niemal sprawą metafizyczną.

     Potem, przy obiedzie, ktoś przytaczał zdanie słynnego polskiego ekonomisty, który miał powiedzieć, ze obecny kryzys ma swoją przyczynę w skutkakch grzechu pierworodnego. Zdumiewa mnie, że wszystko to mówi się w konwencji fajnego bon motu, nie szukając w etyce, religii czy moralności społecznej inspiracji do przeciwdziałania kryzysowi. Dlatego przemilczana została właściwie encyklika „Caritas in veritate” Benedykta XVI. Kryzys chce się wyleczyć starymi zaklęciami.

         Wracając z Płońska, zastanawialem się, kto jest w stanie dzisiaj na świecie zmierzyć się z chciwością rozpasanej konsumpcji, niszczonego środowiska naturalnego, rozpustnej turystyki seksualnej? Kto może skutecznie przeciwdziałać moralnemu hazardowi rynków finansowych; kto i jak może odbudować zaufanie człowieka do człowieka, narodu do narodu (popatrzcie dzisiaj na Grecję!).

      Nie popadajmy w pesymizm. Rozpoczął się Wielki Post. A może uwzględnić także i tę perspektywę w naszej wielkopostnej pracy nad sobą? Może znaleźć w rekolekcje czas na pokazanie troski Benedykta XVI o rodzinę ludzką, solidarność z ubogimi, wspomnieć na lekcji religii o biznesie etycznym, bankach miłosierdzia. A może pokazać, jak nasz post pomaga przezwyciężać chciwość i ratuje umierające z głodu dzieci? Poza tym, koniecznie przeczytać „Caritas in veritate”.

22. 02. 2012.