icon
icon
icon
icon

O kryzysie światowym w Płońsku

      Nie trzeba być metropolią, mieć wyższą uczelnię, radio i Bóg wie co, żeby podejmować ambitne cele. Trzeba mieć ludzi, którzy zaproszą Rektora i profesorów Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej z Warszawy, zmobilizują miejscowych członków Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, trafią na otwartego Księdza Proboszcza i władze samorządowe oraz miejskie i można stworzyć okazję do sensownej rozmowy o światowym kryzysie w niewielkim przecież Płońsku. Taką sesję zaszczycą obecnością Ksiądz Biskup, Pan Burmistrz i Pan Starosta, ponieważ dobrze wiedzą, że o ile Kościół  jako  instytucja  nie powinien wkładać palców w tryby walki o władzę (polityka), to bez wątpienia powinien rozwiązywać – jako wspólnota  wierzących w Jezusa Chrystusa  - kwestie społeczne.

        Po to została powołana Akcja Katolicka. W Trzeciej Rzeczypospolitej szuka sobie miejsca na mapie stowarzyszeń katolickich. Jak na razie, na szczeblu ogólnopolskim jest to niewykorzystana szansa. Bardzo się cieszę, ze w diecezji płockiej działalność Akcji Katolickiej nabiera rumieńców. Wiadomo, że wszystko zależy od ludzi. W Płońsku człowiekiem animującym działania sympozjalne Akcji jest pan dr Roman Lusawa, który łączy Płońsk z Warszawą i Płockiem. Założył także stronę internetową, gdzie możecie znaleźć publikacje poświęcone katolickiej nauce społecznej www.wbs.lsc.net.pl .

    Zainteresowanie Kościoła w Płońsku sprawami społecznymi ma swoje korzenie w działalności dwóch pierwszych proboszczów parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego. O pracy ks. Romualda Jaworskiego świadczy nie tylko piękny kościół parafialny, plebania, hospicjum, ale przede wszystkim duchowość parafian. Ks. Mirosław Tabaka, jako wielki społecznik, był inicjatorem sympozjów społecznych. Dzisiaj nie ma już wśród nas księdza Mirosława, ale podczas dyskusji o kryzysie światowym przypominałem sobie jego działalność podczas innego kryzysu,   za czasów Solidarności, w Mławie, potem w Płocku.

       Drodzy Organizatorzy Płońskich Sympozjów Społecznych, dziekując za ciekawą sesję, mam prośbę: poświęćcie choćby jeden referat, w czasie przyszłorocznego, V Sympozjum, swoim wielkim nieżyjącym Kapłanom społecznikom. Może zachęcicie przez to innych, żyjących, do większej troski o dzieła Akcji Katolickiej.

 

19. 02. 2012.