icon
icon
icon
icon

Dekalog chorych na raka

      Kilka dni temu obchodzono w Polsce dzień walki z rakiem. Wśród licznych, wydaje się coraz częstszych, publicznych opowieści ludzi o ich walce z rakiem, wywarła na mnie duże wrażenie historia amerykańskiego biologa, R. Steinmana, który jako pierwszy opisał tzw. „komórki dendryczne”, które odgrywają kluczową rolę w inicjowaniu reakcji odpornościowych ludzkiego organizmu.

        Kiedy Steinman dowiedział się w 2007 r., że sam jest chory na raka trzuski i, w najlepszym razie, może przeżyć jeden rok, jego przyjaciele zaczęli aplikować choremu szczepionki z komórkami, które badacz odkrył. Przeżył cztery lata. Umarł 30 września 2011r. z powodu niewydolności oddechowej, wywołanej zapaleniem płuc. Zanim rozpoczęto przygotowania do pogrzebu, ze Sztoklolmu przyszła wiadomość o przyznaiu mu Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

        Wniosek naukowy z tej historii jest prosty: układ odpornościowy ludzkiego organizmu ma duże znaczenie. R. Steinman powtarzał często: "Jest jeszcze tyle rzeczy do odkrycia". Czytając o R. Steinmanie, pomyślałem - a to był wniosek drugi z tej historii - że trzeba dodać jeszcze jedno przykazanie do „dekalogu chorych na raka”, który ułożyłem w zeszłym roku.:

1. Pamiętaj o życiu w całym jego biologicznym, psychicznym i duchowym bogactwie.
2. Dziękuj za każdy dzień , który jest darem.
3. W miarę możliwości nie przerywaj swojej aktywności zawodowej.
4. Wpisuj dni twego tygodnia w w tajemnice różańca: radosne, chwalebne,

    bolesne i światła.
5. Myśl serdecznie o wszystkich, których spotkałeś na korytarzach i salach szpitalnych.
    Przypominaj sobie twarze dzieci, ludzi młodych i lekarzy.
6. Regularnie przystępuj do sakramentu namaszczenia chorych.
7. Codziennie módl się o siły ducha na trudne chwile, także te ostatnie.
8. Spotykaj się z ludżmi. Patrz na nich jako na osobowe znaki Bożgo Miłosierdzia.
9. Módl się za naukowców, którzy szukają lekarstwa przeciw rakowi.
10. Nie opowiadaj o swoich przeżyciach, kiedy cię nie proszą, ale nigdy nie
  ukrywaj                               swojej choroby. Nie unikaj świadczenia o działaniu Boga w twojej chorobie.

 

8. 02. 2012.