icon
icon
icon
icon

Praca

  • 1974 - 1977  -   wikariusz w Rypinie i Płońsku.
  •           
  • 1985 - do 2002 r. pracownik Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu              Lubelskiego - od asystenta do profesora nadzwyczajnego (1998).
  •  1984 r. – do dziś profesor Wyższego Seminarium Duchownego i Studium       Posoborowego  Diecezji Płockiej. Wykłady z etyki, teologii moralnej, katolickiej nauki społecznej, spowiednictwa.
  •   1995 - 2000 -  wykłady w Wyższej Szkole im. Pawła  Włodkowica w Płocku.
  • 1999 - 2005 -  wykłady w Akademii Humamistycznej im A. Gieysztora w Pułtusku.   
  • 2002 – 2005 - stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Teologii i Wydział nauk o Rodzinie.
  • 1 VII 2005 r. – stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.