icon
icon
icon
icon

Życiorys

 

Urodzony 24 grudnia 1949 r. w Makowie Maz.

                  Rodzice:  Weronika z d. Szubińska i Edward  Mroczkowski,

                  właściciele gospodarstwa rolnego w Borutach, gm. Rzewnie.  

                  Brat:  Sławomir – ur. w 1950 r.  

1956 – 1963 - Szkoła Podstawowa w Rzewniu. 

• 1963 – 1967 - Liceum św. Stanisława Kostki / NSD/ w Płocku. 

• 1968   -   matura państwowa, zdawana w trybie eksternistycznym w Otwocku,

                  ponieważ komunistyczne władze oświatowe

                  nie uznawały świadectwa szkoły katolickiej.

• 1967 – 1968 - Studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

• 1968 – 1970 - służba w 54 Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach,

                w tzw.  jednostce kleryckiej.

 

 

• 1970 – 1974 – Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

• 16 czerwca 1974 – święcenia kapłańskie w Makowie Maz.

                       / ks. bp dr Bogdan Sikorski/.

Msza sw. prymicyjna

• 1974 – 1976 - wikariat w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Rypinie.

                          Proboszcz – ks. prał. Czesław Chojecki

• 1976 – 1977 – wikariat w parafii św. Michała w Płońsku.

                          Proboszcz – ks. kan. mgr Stanisław Kowalczyk.

• 1977 – 1980 – Studia  na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w                                            Lublinie.

1980 – 1984 -  Studia doktoranckie na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie

                            / Akademia Alfonsjańska/.

• 1984 – 1985 - opiekun duchowy pierwszego roku alumnów WSD w Płocku.

• 1984         -     wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku:

                         etyka, teologia moralna, katolicka nauka społeczna, spowiednictwo.

• 1985 – 2002    praca na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

                          w Lublinie.

• 2002       -       praca na Wydziale Teologicznym ,

                         a od 2010 r. na Wydziale Nauk o Rodzinie                              

                        Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

• 1987 – 1999 – Asystent Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku.

• 1997 –             Redaktor naczelny „Studiów Płockich"

• 1997 – 2011 – Członek Komisji do Spraw Dialogu między Kościołem

                        Rzymsko-Katolickim i  Starokatolickim Kościołem Mariawitów.

• 1999 – 2005 - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

• 2006              - Przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce.

• 2008              - Opiekun wspólnoty Wdów Konsekrowanych w diecezji płockiej