icon
icon
icon
icon

PUBLIKACJE

2017-10-10 : Etos miłosierdzia a wierność małżeńska

Miłosierdzie niesie ze sobą tak głęboką i wzajemnie powiązaną siatkę odniesień społecznych i postaw indywidualnych, że skojarzenie go z etosem wydaje się najbardziej adekwatnym ujęciem sposobu życia jednostek i postaw grupy społeczno-religijnej ani

czytaj więcej »

2017-10-09 : Chrześcijańska tożsamość osoby

W niniejszym zarysie antropologii moralnoteologicznej chodzi o usystematyzowany z perspektywy współczesnego personalizmu zbiór twierdzeń o człowieku jako rozumnym, wolnym i zdolnym do miłości podmiocie działania. Jego osobowa godność i chrześcijańsk

czytaj więcej »

2014-09-22 : Rok z papieżem Franciszkiem

Rok z papieżem Franciszkiem jest kontynuacją Zamyśleń na blogu z roku poprzedniego. Przygoda ze stroną internetową www.ireneuszmroczkowski.pl rozpoczęła się w 2012 r. i żyje głównie poprzez cotygodniowe wpisy na blogu. Z tygodnia na tydzień wiodą one

czytaj więcej »

2014-06-25 : Rodzina, gender i nowy feminizm

Kryzys dotykający współczesną rodzinę przypomina trzęsienie ziemi. Rysują się fundamenty domów, pękają ściany, szyby wylatują z okien, a w pokojach hula wiatr. Dotyczy to także rodzin chrześcijańskich.

czytaj więcej »

2013-04-22 : Zamyślenia na blogu

Po pierwsze: 56% Polaków to aktywni internauci. Oczywiście, większość z nich to ludzie młodzi, ale przecież nie ma żadnego powodu, aby nie wejść na ich drogę i nie przyjrzeć się ich marzeniom, przemyśleniom, modlitwom i błędom. Dlaczego pozbawiać si

czytaj więcej »

2012-07-18 : Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka

W książce podejmuje się próbę bliższego wyjaśnienia natury (istoty) osobowej człowieka. Bycie osobą ludzką nie jest niczym innym, jak posiadaniem ludzkiej natury. Aby owo posiadanie nie było jednak niszczeniem natury ludzkiej, trzeba o

czytaj więcej »

2012-05-10 : 13 maja 1981 r. w Rzymie - wspomnienie

Zbliża się 13 dzień maja, który poza objawieniami Matki Bożej w Fatimie niezmiennie przypomina mi zamach na Jana Pawła II. Byłem wtedy na studiach w Rzymie. W 1992 r. w seminaryjnej gazetce "Sursum corda" tak to opisałem.

czytaj więcej »

2012-02-12 : Teologia moralna. Definicja.Przedmiot. Metoda

W niewielkiej książce autor prezentuje definicję, przedmiot i metodę katolickiej teologii moralnej,nazywanej także etyką chrześcijańską. Nie jest to pierwsza tego typu praca po Soborze Watykańskim II, ale na pewno uwzględniająca postulaty "Veritat

czytaj więcej »

Wpisów: od 1 do 8 z 11
Nawigator: | | |