icon
icon
icon
icon

PUBLIKACJE

2014-09-22 : Rok z papieżem Franciszkiem

Rok z papieżem Franciszkiem jest kontynuacją Zamyśleń na blogu z roku poprzedniego. Przygoda ze stroną internetową www.ireneuszmroczkowski.pl rozpoczęła się w 2012 r. i żyje głównie poprzez cotygodniowe wpisy na blogu. Z tygodnia na tydzień wiodą one

czytaj więcej »

2014-06-25 : Rodzina, gender i nowy feminizm

Kryzys dotykający współczesną rodzinę przypomina trzęsienie ziemi. Rysują się fundamenty domów, pękają ściany, szyby wylatują z okien, a w pokojach hula wiatr. Dotyczy to także rodzin chrześcijańskich.

czytaj więcej »

2013-04-22 : Zamyślenia na blogu

Po pierwsze: 56% Polaków to aktywni internauci. Oczywiście, większość z nich to ludzie młodzi, ale przecież nie ma żadnego powodu, aby nie wejść na ich drogę i nie przyjrzeć się ich marzeniom, przemyśleniom, modlitwom i błędom. Dlaczego pozbawiać si

czytaj więcej »

2012-07-18 : Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka

W książce podejmuje się próbę bliższego wyjaśnienia natury (istoty) osobowej człowieka. Bycie osobą ludzką nie jest niczym innym, jak posiadaniem ludzkiej natury. Aby owo posiadanie nie było jednak niszczeniem natury ludzkiej, trzeba o

czytaj więcej »

2012-05-10 : 13 maja 1981 r. w Rzymie - wspomnienie

Zbliża się 13 dzień maja, który poza objawieniami Matki Bożej w Fatimie niezmiennie przypomina mi zamach na Jana Pawła II. Byłem wtedy na studiach w Rzymie. W 1992 r. w seminaryjnej gazetce "Sursum corda" tak to opisałem.

czytaj więcej »

2012-02-12 : Teologia moralna. Definicja.Przedmiot. Metoda

W niewielkiej książce autor prezentuje definicję, przedmiot i metodę katolickiej teologii moralnej,nazywanej także etyką chrześcijańską. Nie jest to pierwsza tego typu praca po Soborze Watykańskim II, ale na pewno uwzględniająca postulaty "Veritat

czytaj więcej »

2012-01-16 : Rola KNS w odnowie społeczeństwa złamanego

W niektórych dziedzinach życia społecznego nie słyszy się głosu KNS wyjaśniającego rzeczywistość. Dla odnowy społeczeństwa potrzeba wypełnienia ogólnych haseł KNS konkretnymi treściami społeczno-gospodarczymi.

czytaj więcej »

2012-01-10 : Kościół powinien nagłaśniać prawdziwe kariery

Czy można w Kościele mówić o karierze i finansach, a jeśli tak – w jaki sposób? O to zapytaliśmy ks. Ireneusza Mroczkowskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce.

czytaj więcej »

Wpisów: od 1 do 8 z 9
Nawigator: | | |